• EPOCH | K金系列
 • 客製系列
 • 舊金山設計款
 • 耳環
 • 項鍊
 • 手鍊
 • 戒指
 • 腳鍊
 • 配件
個人化 - 找您想要的
登入會員
排序方式 最新上架 熱門關注 賣得最好 價格最低 價格最高   1 / 2
 • EDREI | 18K水波紋手鍊
  限時 54 折

  EDREI | 18K水波紋手鍊

  $2,800$5,200
  5.0
 • EPOCH | 14K珠圍翠繞手鍊
  任1件 95折

  EPOCH | 14K珠圍翠繞手鍊

  $3,781$5,200
  5.0
 • EDREI | 幸運馬蹄14K手鍊
  任1件 95折

  EDREI | 幸運馬蹄14K手鍊

  $7,220$8,800
  5.0
 • EPOCH | 訂製 | 永恆單鑽手鍊
  任1件 95折

  EPOCH | 訂製 | 永恆單鑽手鍊

  $10,260$14,800
  4.6
 • Truda | 菱形手鍊
  任1件 95折

  Truda | 菱形手鍊

  $7,410$7,800
  4.7
 • EDREI | 米粒珠14K手鍊
  任1件 95折

  EDREI | 米粒珠14K手鍊

  $3,325$3,500
  4.7
 • EDREI | 18K細圓珠手鍊
  任1件 95折

  EDREI | 18K細圓珠手鍊

  $8,170$8,600
  4.8
 • EPOCH | 18K排鑽古巴手鍊
  任1件 95折

  EPOCH | 18K排鑽古巴手鍊

  $18,810$22,000
  4.7
 • EPOCH | 14K獵戶座手鍊
  任1件 95折

  EPOCH | 14K獵戶座手鍊

  $6,175$6,500
  4.9
 • EPOCH | 18K雙層簡約細珠手鍊
  任1件 95折

  EPOCH | 18K雙層簡約細珠手鍊

  $9,310$9,800
  4.7
 • EDREI | 14K雙層氣質手鍊
  任1件 95折

  EDREI | 14K雙層氣質手鍊

  $13,110$13,800
  4.8
 • ODETTE | 一線曙光手鍊
  任1件 95折

  ODETTE | 一線曙光手鍊

  $8,740$9,200
  4.8
 • DERVLA | 18K金珍珠手鍊 - 金
  任1件 95折

  DERVLA | 18K金珍珠手鍊 - 金

  $9,310$9,800
  4.9
 • DERVLA | 18K金珍珠手鍊 - 銀
  任1件 95折

  DERVLA | 18K金珍珠手鍊 - 銀

  $9,310$9,800
  4.9
 • EDREI | 18K大圓珠手鍊
  任1件 95折

  EDREI | 18K大圓珠手鍊

  $11,400$12,000
  4.7
 • EDREI | 14K十字迴紋手鍊
  任1件 95折

  EDREI | 14K十字迴紋手鍊

  $6,270$6,600
  4.8
 • EPOCH | 18K蛇骨手鍊
  任1件 95折

  EPOCH | 18K蛇骨手鍊

  $7,220$7,600
  5.0
 • 我的蘿拉 | K金花瓣手鍊
  任1件 95折

  我的蘿拉 | K金花瓣手鍊

  $7,296$7,680
  4.6

K金手鍊 | 輕珠寶系列 | LZL Jewelry 輕珠寶飾品

看商品
0