• EPOCH | K金系列
 • 客製系列
 • 舊金山設計款
 • 耳環
 • 項鍊
 • 手鍊
 • 戒指
 • 腳鍊
 • 配件
個人化 - 找您想要的
登入會員
排序方式 最新上架 熱門關注 賣得最好 價格最低 價格最高   1 / 3
 • ODETTE | 9K細麻花單鑽戒指

  ODETTE | 9K細麻花單鑽戒指

  $6,000
  4.8
 • ODETTE | 星空鍊戒

  ODETTE | 星空鍊戒

  $8,200
  4.6
 • WANDER AMELIE | 心尖上戒指

  WANDER AMELIE | 心尖上戒指

  $6,200
  4.7
 • ODETTE | 18K線戒

  ODETTE | 18K線戒

  $12,800
  5.0
 • EDREI | 刻字鐵鍊戒指

  EDREI | 刻字鐵鍊戒指

  $4,800
  4.9
 • EDREI | 環環相扣戒指

  EDREI | 環環相扣戒指

  $4,500
  4.8
 • ODETTE | 雙V鑽石戒指

  ODETTE | 雙V鑽石戒指

  $9,800
  5.0
 • ODETTE | 星耀戒指

  ODETTE | 星耀戒指

  $4,800
  5.0
 • ODETTE | 滿天星戒指

  ODETTE | 滿天星戒指

  $9,800
  4.9
 • ODETTE | 優雅至上鍊戒

  ODETTE | 優雅至上鍊戒

  $6,000
  5.0
 • ODETTE | 七鑽鍊戒 - 金

  ODETTE | 七鑽鍊戒 - 金

  $12,800
  4.7
 • WANDER AMELIE | 心型鑽石戒指

  WANDER AMELIE | 心型鑽石戒指

  $18,000
  4.6
 • ODETTE | 三鑽鍊戒

  ODETTE | 三鑽鍊戒

  $7,800
  5.0
 • ODETTE | 18K單鑽鍊戒

  ODETTE | 18K單鑽鍊戒

  $5,280
  4.9
 • EDREI | 9K粗麻花捲戒指

  EDREI | 9K粗麻花捲戒指

  $6,600
  4.9
 • EDREI | 14K名牌圓珠戒指

  EDREI | 14K名牌圓珠戒指

  $6,200
  5.0
 • EDREI | 14K圓珠戒指

  EDREI | 14K圓珠戒指

  $6,500
  5.0
 • DERVLA | 三顆珍珠鍊戒

  DERVLA | 三顆珍珠鍊戒

  $5,600
  4.7

K金戒指 | 輕珠寶系列 | LZL Jewelry 輕珠寶飾品

看商品
0